Y-bommar

Att montera y-bommar på en brygga är många gånger en bra lösning. Fler båtar kan då få plats vid bryggan och båtarna ligger bättre fritt förtöjda utan att skava mot bryggan.

Y-bommar har funnits länge på marknaden med olika fabrikat. De finns i olika längder och kan ha lite olika utformning av basen med beslagen som skall fästas i bryggan. Det finns skillnader i kvalitet såsom svetsarnas utförande, passform och galvaniseringens kvalitet.

Båtarnas storlek avgör valet av bomlängd. Man kan ha en båt som är 1,5 – 2 m längre än y-bommen. Det ska också vara 0,5 – 1 m mer plats mellan bommarna än båtens bredd, för att få plats med fendrar. I basen (Y-delen) bör bommen ha sträckmetall för att göra det lätt och säkert att kliva ur och i båten. Det ska finnas svetsade öglor på minst två positioner för att kunna förtöja utan att båten nuddar bryggan.

Flytkroppen längst ut skall vara så stor att den orkar bära bommen vågrätt. Den är antingen en rund boj på ett stålrör fastbultat i bommen, eller en integrerad ”stående” ponton som ligger an direkt mot bommen. Den senare modellen är utmärkt även som stötdämpare vid angörning.

Det finns också olika specielbommar såsom ändbommar för att utnyttja bryggans längd maximalt, snedställda bommar som underlättar angörning i trängre lägen och breda gångbara bommar som passar båtar där det är svårt att hoppa iland över stäven.

WM-bommen

Wilén Marin i Lysekil tillverkar y-bommar av mycket hög kvalitet. Bomkropparna är helsvetsade och varmgalvaniserade och innehåller inga bultförband vilket ger ökad livslängd. Med eller utan sträckmetall i Y-delen. 16 mm kraftiga förtöjningsbyglar i flera positioner. Alla bommar är försedda med integrerade pontoner.

Bommarna tillverkas i flera olika längder från 4,5 till 12 m, alla längder även som bredare gångbara bommar med större flytkroppar.

Bommarna kopplas till bryggan med kraftigt dimensionerade beslag med bultförband och låsmutter i nylonbussning för stabila rörelser.

SF-bommen

Svenska Flytblocks tillverkar ett system av robusta enkla bommar med antingen integrerad ponton eller med bojponton. Bomlängd från 3,5 m till 12 m i helsvetsad varmgalvaniserad konstruktion med eller utan halkfri sträckmetall i basen. När man väljer en bom med rund ponton ingår pontonrör som bultas fast, samt en ändavvisare med skyddsplast. Väljer man den integrerade pontonen utgör den samtidigt ändavvisare.

Bommarna finns i olika längder och därmed vikt. Därför förses de med olika stora flytkroppar. Avslutningsbommar har bara ett halvt Y i basen för att utnyttja bryggans hela längd.

Bommarna kopplas till bryggan med ett standardfäste, en gångjärnsled med ett låsande rör som fixeras med saxsprint.

Bryggfästen

Y-bommarna av båda fabrikaten kan antingen monteras direkt i bryggans träram med sina vanliga vinkelfästen eller med speciella beslag i en längsgående järnprofil som medger att man kan flytta bommarna för att lättare kunna ändra bredden på båtplatserna.

Det finns också nedsänkta bryggfästen för lite högre kajer för att få bommen placerad på en lägre nivå.

Bomlister

Skyddslist av pvc plast finns i dimensioner och längder som passar alla vanliga bom modeller.

Integrerad ponton

Vid renovering av äldre y-bomsystem kan nya integrerade pontoner monteras. De är rotationsgjutna i polyeten och cellplastfyllda. 150 liter. Passar 100 mm bred bomkropp, 60 eller 100 mm hög.

Bombojar

Renoveringssats till Svenska Flytblocks Y-bommar med 60 eller 100 L flottör, flottörhållare, slitbricka och saxpinnar.

Förtöjningsboj

Örnbojen finns i fyra storlekar. Det är en rotationsgjuten förtöjningsboj med ytterhölje av slagtålig polyetenplast fylld med polystyrenskum. Vid en kollision eller har bojen fortfarande full flytkraft även om ytterhöljet skadats.

Formen på de mindre bojarna gör att de naturligt står rakt upp. Till de större bojarna finns förlängt bojrör. Örnbojarna förankras med kätting som kan dras upp genom bojröret och fästs med genomgående bult. En beprövad boj som finns i många hamnar.

Stingpinne

En praktisk markör som monteras ytterst på y-bommen och tydligt vidar bomspetsens läge vid angörning. Kan även användas för att hänga upp en lätt åtkomlig förtöjningslina på y-bommen.