Landgångar

Flytbryggor behöver en separat landgång. Ofta är landgången fast monterad iland och ligger rörlig uppe på bryggans däck. Den ska då luta neråt ut på bryggan. Annars sticker den upp i luften vid högvatten. Genom att använda en svagt konvex landgång undviker man detta. Gör den inte för kort för då kan det bli en halkig uppförsbacke att kliva på.

Det går även att ha ett lättare metallräcke på landgången, dels som handledare men som också hjälper till att stadga konstruktionen. Ett annat alternativ är att landgången förses med en flytkropp längst ut och ansluter plant direkt till flytbryggan med en rörlig koppling. En sådan konstruktion fungerar i mer skyddade lägen.

När landgångens reglar läggs uppe på bryggan får den vila på en slitplåt på för att undvika att däcksvirket nöts sönder. En tyngre landgång kan även förses med hjul eller rullar.

Rak landgång

En rak landgång byggs med en ram och mellanslag för styvare form. Tillverkas i önskad längd. Tänk på att en längre landgång inte får vara alltför smal för att vara säker. Samtidigt ska man undvika alltför kraftigt virke i landgången eftersom den tynger ner flytbryggans ände.

Kopplingen mot land utformas beroende på hur landfästet är byggt. På bryggsidan vilar landgången uppe på bryggan. För att undvika slitage monteras t.ex. pem-slang på de snedsågade reglarna. Eller rullbeslag. Bryggdäcket skyddas med galvaniserad slitplåt.

Välvd landgång

En svagt välvd landgång är både snygg och praktisk. När vattenståndet varierar gör den välvda formen att spetsen ligger bättre an mot bryggan.

Rak landgång med flytkropp

I lite mer skyddade vatten kan landgången kopplas fast med beslag mot flytbryggan. Landgången byggs då med en flytkropp i änden mot bryggan och tynger alltså inte ner denna. För att anläggningen ändå ska ha viss rörlighet kan hängselbeslag användas mot landsidan. Plastflytblockens mått innebär att landgångens bredd blir minst 1,1 m. Storlek på plastblock, AP eller BP, avgör flythöjden.

Rullbeslag

Rullbeslag där landgången vilar på flytbryggan är bra framför allt när landgången är tung. Två rullbeslag bultas fast i landgångens ram och rullar sedan över en slitplåt på bryggan. Svenska Flytblock.

Landgångskoppling beslag

Kopplingar för montering av landgång med flytkropp mot en flytbrygga, finns av två typer. Båda innebär att två förstärkande hörnbeslag monteras på landgången. Beslagen har ”öron” som kopplas ihop med beslag på bryggan. En variant passar speciellt 1,1 m bred landgång medan det andra passar även andra mått. Sammankopplingen sker med en axelsats i nitutförande och saxsprint. Svenska Flytblock.

Landgångskoppling med rör

Koppling av landgång mot landfäste, eller mot flytbrygga kan göras med 4 st öglemuttrar storlek M20 eller M24 och ett galvaniserat rör som träs genom öglorna. Röret låses på plats med låsbultar i ändarna. I landfästet monteras två av öglemuttrarna i var sin bit gängstång. På landgången monteras öglorna med bricka och bult. Det är viktigt att tänka på placeringarna i höjd så att landgången blir fritt rörlig.

Räcken

Landgångsräcken kan antingen göras som enbart stödjande för de gående. De finns i 3m och 5m längd ch är varmgalvaniserade. Räckena skruvas fast i landgången. Det finns även bärande räcke som monteras parvis främst på längre landgångar. Stålräcket förstärker landgångens hållfasthet. Längd 4,4 – 6,4 m. Svenska Flytblock.

Hängslebeslag

Varmgalvaniserade parvisa beslag att montera på landfästet för att hänga landgången i. Från beslaget hänger man en bit kätting som schacklas i en öglemutter i landgången. Rörligheten i kopplingen minskar risken för skador vid större vågor.

Ritning på landfäste

Principritningar på landfästen i trä eller i betong, för flytbryggor. Med hänsyn taget till förankring av bryggan och infästning av landgången, höjder, vinklar och längder.