Flytbryggor

Flytande bryggor är ofta bra lösningar. Viktigast är att de anpassar sig till vattenståndet. De passar även bra där det är för djupt att bygga en fast brygga. Bottenförhållandena spelar mindre roll. Däremot är de känsligare för exponering mot svall och vågor. Bryggornas flytkroppar är känsliga för nötning och ska inte nudda botten. Förankring av bryggorna är ett speciellt problem liksom behovet av rörlig landgång.

Beroende på hur bryggan ska användas finns i princip tre olika val. Alla bygger dock på frigolitfyllda flytkroppar av olika utformning.

Lättaste bryggorna har flytkroppar av frigolitfyllda plastbehållare. Antalet flytkroppar och storleken på dom avgör flythöjden för t.ex. badbrygga eller båtbrygga. Eftersom flytkropparna är relativt små måste även bryggdäcket vara ganska lätt. Dessa relativt lätta bryggor passar därmed inte till mer utsatta lägen. Bryggorna käns också lite mer rörliga om de blir för smala.

En medeltung flytbrygga byggs på stora flytkroppar i standardiserade mått, av armerad betong. Blockan är tunnväggiga, ungefär som uppochnervända skokartonger, med ingjutna fästjärn. De tillåter en tyngre och därmed kraftigare överbyggnad av trä. Dessa så kallade trä-betong bryggor är bra för båtar. De passar också bra att montera y-bommar på. Betongflytkropparna tål även infrysning i isen. Bryggorna kan byggas långa utan skarvar.

De kraftigaste flytbryggorna är i sin helhet stora flytkroppar av frigolitfyllt betong. Därför kallas de helbetongbryggor. Tillverkningen sker i olika mått men gemensamt är att det blir ett helt betongdäck. Ibland lägger man ändå ett trädäck med pollare ovanpå för att få en mer traditionell bryggkänsla. Bryggsektionerna är tunga att hantera och frakta dit dom ska. Men väl på plats är dom den bästa lösningen i utsatta lägen och skapar också bra skydd mot vågor och svall.

Alla typer av flytbryggor kräver förankring i botten och iland. Antalet förankringspunkter är beroende av typ av brygga och hur utsatt läget är. Det vanligaste är betongvikter och kätting men det finns även lättare järnringar som plöjer ner i mjukbotten. Bryggorna kan även fixeras med järnrör eller träpålar om det finns lämplig botten för detta.

En landgång behövs också till en flytbrygga. Denna byggs fast fixerad i ett landfäste oxh ligger vanligen rörlig uppe på bryggdäcket. För de lättaste bryggorna i skyddat läge kan man även göra ett fast montage på bryggan. Landgångar behöver utformas för att klara ändringar i vattenstånd och även att få ut bryggan en bit från land så den inte stöter i botten. Samtidigt får den inte bli för tung så den tynger ner flytbryggan.

Betongbrygga

Betongbryggor består av större flytkroppar byggda av armerad betong med en kärna av cellplast. De måttbeställs i längd och bredd. Flera sektioner kan kopplas ihop med speciella beslag till önskad utformning. Betongbryggor har en grov träsarg sm passar för infästning av y-bommar och beslag.

En hel flytande betongbrygga är tung och mycket stabil vilket gör att den även fungerar som vågbrytare. I mer utsatta lägen är de den bästa lösningen. Förankringen sker normalt med kätting.

Hela betongbryggor tillverkas med rör för dragning av el och vatten. Vill man ha ett mer traditionellt utseende kan betongbryggan kläs in med trädäck, pollare  och sarg.

Trä – betong brygga

En trä-/betongbrygga består av en träöverbyggnad av tryckimpregnerat kraftigt virke som bultas fast på flytkroppar av betong, med en kärna av cellplast. Konstruktionen är väl beprövad och ger bra bärighet. Det är en vanlig brygga i båthamnar och passar bra att montera Y-bommar på.

Bryggan byggs upp med moduler till önskad längd utan skarvar. Den kan även förlängas senare med nya moduler. Förankringen sker med normalt med kätting.

Båtbrygga med BP-block

En brygga med de lite högre BP-blocken av polyeten och formgjuten cellplast, får en högre flythöjd över vattenytan och passar därför som båtbrygga. Ramvirket är kraftigare och passar även för montage av y-bommar. Bryggorna tillverkas i sektioner som kopplas samman med beslag till önskad utformning. Förankring med kätting, band eller pålar.

Låg badbrygga, AP-block

En flytbrygga med de lägre AP-blocken ger lägre flythöjd äver vattenytan. Passar bra till badbryggor och för små båtar, kanoter och kajaker. Med flera AP-block kompenserar man mot snedbelastning och kan bygga en lite bredare platform eller en utflyktsflotte.