Flytbryggor, delar

Flytbryggor åldras. Påverkan av is och vågrörelser gör att delar slits och kan behöva bytas ut. Eller så vill man bygga ut bryggan. Delar för detta finns sedan länge genom Svenska Flytblocks sortiment och även en del likartade produkter.

Flytbryggor passar bra för den som vill bygga själv. Genom att beprövade produkter funnits länge finns färdiga reservdelar för de flesta behov. Även om man vill förlänga en befintlig brygga.

Flytkroppar finns antingen i frigolitfyllda block av plast eller betong. Betongblocken är stora och bygger hela bryggans bredd. De lättare plastblocken är mindre och placeras ut i större antal. Olika stora, eller antal, flytkroppar ger olika flytkraft och det avgör den färdiga bryggans höjd över vattenytan.

På flytkropparna läggs bryggans överdel av trä, med reglar och däcksvirke. Dimensioneringen avgör bryggans styrka men även tyngd. I reglarna monteras y-bommar, beslag och fästen för förankring.

De vanligaste beslagen är för förstärka hörnen, koppling mellan bryggsektioner samt koppling av landgång ch bryggsektion. Beslag för förtöjning av båtar, förankring av bryggan, pollare och båtringar, badstegar, mm. hittr du under egna rubriker.

Flytblock betong

Flytkroppar av betong med kärna av cellplast. Varmförzinkade hörnjärn för infästning av bryggöverdelen. Blocken är ca 200 x 230 x 75 cm. Vikt xx kg.

Pris ca 10 000:-

Flytkropp av polyeten

BP-blocket

Det kompletta blocket består av ett hölje av polyeten, ett invändigt formgjutet cellplatsblock samt ett löst lock. Blocket monteras i bryggramens undersida. Beroende på hur montaget utförs får man olika fribords höjd på den färdiga brygga.

BP-blocket är 100 x 50 x 50 cm och är avsett för båtbryggor. Volym 250 liter. Egenvikt 12 kg.  Svenska Flytblock.

Pris  2135:-

AP block

Det kompletta blocket består av ett hölje av polyeten, ett invändigt formgjutet cellplatsblock samt ett löst lock. Blocket monteras i bryggramens undersida. Beroende på hur montaget utförs får man olika fribords höjd på den färdiga brygga.

AP-blocket är 100 x 50 x 25 cm och är avsett för badbryggor eller båtbryggor med lägre fribord. Volym 125 liter.  Svenska Flytblock.

Pris  1350:-

Raka järn

Raka järn används parvis för fast sammankoppling av två bryggsektioner. Montering med bult, mutter och bricka. Mutterplattor på insidan underlättar arbetet och ökar stadgan. Svenska Flytblock.

Järnen finns i två längder, 50 cm eller 68 cm, med invändiga bredden 176 mm för att kunna omfatta regel plus däcksvirke.

Pris xxx:-

Hörnjärn

Hörnjärn, varmgalvaniserade, för montering på flytbryggans hörn samt förstärkning av ramen. Monteras med 6 bult. Profilen bygger in 176 mm. Svenska Flytblock.

Pris xxx:-

Ledade raka järn

Järnen är varmgalvaniserade och används parvis för en rak ledad koppling mellan två bryggsektioner. De monteras med totalt 12 bultar. Rörbult med slitbricka ochb saxsprint ingår. Profilhöjd 176 mm. Svenska Flytblock.

Pris xxx:- per par

Ledade hörnjärn

Beslagen används parvis för att få en ledad sammankoppling av bryggsektioner och samtidigt förstärkning av ramen. Montering med 12 bultar M10 mot bricka och mutter eller mot mutterplatta. Profilen är 176 mm. Sammankoppling med lång rörbult (34 cm), slitbricka och saxsprint. Varmgalvaniserat, Svenska Flytblock.

Pris xxx:- per par

Ledat hörn – rakt järn

Beslagen används för en ledad koppling mellan bryggsektioner som ska kopplas i L- eller T-form. Montering med 16 st M10 bultsatser. Profilhöjd 176 mm. En 34 cm rörbult, slitbricka och saxsprint ingår för hopkopplingen. Varmgalvaniserat. Svenska Flytblock.

Pris xxx:-

Vinkelkopplingsjärn

Beslaget används till fast förbindelse mellan brygsektioner som ligger i L- eller T-form. Profilen är 176 mm i innermått. Monteras med 6 bultar M10. Påfrestningen på beslaget kan bli stort och det bör därför bara användas till lättare bryggor. Varmgalvaniserat. Svenska Flytblock.

Pris xxx:-