Säkerhetsutrustning

Säkerhetsutrustning för båthamn eller badplats. Samla utrustning på särskilda stolpar. Basalt är livboj med kastlina. Ett komplett ställ har också en lång båtshake och en stege. En skylt på stället anger hur man ska larma.

Fasta räddningsstegar på kajer eller längre flytbryggor är också viktiga.

Livboj

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Fast räddningsstege

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Båtshake

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Livpost

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Räddningsstege

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Skyltar

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.