Pollare och båtringar

Båtar förtöjs vid brygga med rep på en pollare eller i en ring. Pollaren är bekväm och enkel för alla olika typer av rep. Den är bra att ta tag i vid angörning och är ofta dekorativ på en brygga. Ett rep med en ögla läggs lätt på pollaren och så kan man spänna upp repet på båten. Det är också lätt att hålla ett rep runt en pollare för att manövrera ut från en kaj.

En ring kan vara lite svårare att hantera. Ibland är dom för små för repet. Ibland kan en knop i en ring bli hårt åtdragen och svår att få upp. I I en ring  kan man dock låsa fast båten med en kjedja.

En ring kan även dobbas fast i berget, t.ex. för extra förtöjning

Träpollare av ek från Sankt Anna, 50 cm långa för fastbultning i bryggstommen. 5 x 5 cm eller 12 x 12 cm

Järnpollare för fastbultning i betongkaj eller kraftig brygga

Båtring med bult och mutter

Båtring med träskruv

Båtring för bergbultning

Pollare för ingjutning

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Träpollare

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Järnpollare

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Öglebult fransk skruv

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Öglebult med mutter

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Bergögla

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Båtring mini

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Båtring standard

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Båtfjäder gummi

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Båtfjäder stål

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Båtfjäder gummi kätting

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Fästbeslag bildäck

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Däckduk

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Bumpers

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Brygglist

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Kajfender

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.