Bojar

Bojar finns av flera olika typer. Har man inte Y-bommar vid bryggan kan man förtöja båtar mot en akterboj. Bojar kan även användas för båtar som ligger fritt på svaj. En stadig boj är rotationsgjuten och fylld med expanderande polystyren. Den har ett centrum-hål där en ”ten” med förtöjningsögla går rakt genom. Bojen sätts ut med kätting och tillräckligt kraftigt vikt för den båt den ska hålla.

Bojar med centrumhål finns även som flytpontoner för Y-bommar

Måsen bojar

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Tärnan bojar

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Örnbojen

Örnbojen finns i fyra storlekar. Det är en rotationsgjuten förtöjningsboj med ytterhölje av slagtålig polyetenplast fylld med polystyrenskum. Vid en kollision eller har bojen fortfarande full flytkraft även om ytterhöljet skadats.

Formen på de mindre bojarna gör att de naturligt står rakt upp. Till de större bojarna finns förlängt bojrör. Örnbojarna förankras med kätting som kan dras upp genom bojröret och fästs med genomgående bult. En beprövad boj som finns i många hamnar.

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.