Bojar

Bojar finns av flera olika typer. Har man inte Y-bommar vid bryggan kan man förtöja båtar mot en akterboj. Bojar kan även användas för båtar som ligger fritt på svaj. En stadig boj är rotationsgjuten och fylld med expanderande polystyren. Den har ett centrum-hål där en ”ten” med förtöjningsögla går rakt genom. Bojen sätts ut med kätting och tillräckligt kraftigt vikt för den båt den ska hålla.

Bojar med centrumhål finns även som flytpontoner för Y-bommar

Måsen bojar

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Tärnan bojar

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Örnbojen

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.

Här berättar vi om Djursöbryggan. En liten presentation här.