Förankra

Flytbryggor måste förankras ordentligt både i sidled och i avstånd från land. Det är svårare om det är stora variationer i vattenståndet. Men bryggan ska inte kunna röra sig för mycket eftersom det påverkar landgångens läge. Bryggan får heller inte ligga så nära land att flytkropparna slår i botten och skadas. Samtidigt gäller det att inte ha onödigt lång och tung landgång som tynger ner flytbryggans ände.

Flytbryggan förankras bäst med två kättingar i kryss mot var sin fästpunkt i land samt motsvarande kryss utåt sjön. Kätting har fördelen att av sin tyngd skapa dämpande rörelser hos bryggan. Kättingarna mot land bör vara korta för att undvika att bryggan rör sig i sidled. Utåt lägger man kätting som är 3 gånger så lång som djupet där ankaret ska ligga. Man kan givetvis använda band eller rep istället. Men då missar man den fjädrande konstruktionen med kätting som normalt spänner upp bryggan i rätt läge.

Är det en längre brygga monteras förankringar på fler ställen längs bryggan.

Val av ankare beror på bryggans storlek och hur stora båtar som ska ligga där, samt hur utsatt läge bryggan har. Val  av kätting är också beroende av anläggningens tyngd, men även med tanke på avrostning.

I skyddade lägen, där det är mjukbotten kan en flytbrygga pålas fast med rör i botten och öglor i bryggan som gör att den hålls på plats men kan följa med vattenståndets ändringar.

Betongankare

Betongankare finns i olika storlekar för att passa till vad som ska förankras och hur utsatt läget är. Ankaret har en 25 mm järnögla för att fästa  bryggkättingen med schackel, vilket ger ett drag som plöjer fast ankaret i sedimentet. Dessutom finns en 20 mm järnögla på mitten för att lyfta betngankaret i vid transport och utläggning.

Tänk på att ett betongankare har stor volym och därmed även stor lyftkraft i vattnet. Även block som är tunga på land är ”lättare” i vattnet.

Bojfast

Ett byggbart ankare med lösa armerade betongplattor. En fördel är att ankaret kan transporteras i mindre delar och monteras ihop på plats med en ten med ögla samt låsmutter i botten. Varje sten väger ca 30 kg.

P-ring

Bred ring av stål för förankring av lättare flytbrygga eller boj. Tung och försedd med fenor, sjunker den ner i en mjukbotten och ger stadig förankring. Finns i olika storlekar; 25, 40 eller 75 kg.

Kätting

Kätting är bra för förankring av flytbryggor och bojar. Tyngden gör att det blir fjädrande rörelser som dämpar ryck som kan skada bryggan. Nackdelen är att den rostar och måste bytas när den blir för klen. Dimensionen avgörs även av bryggans flytkraft.

Normalt använder man långlänkad varmgalvaniserad kätting med 14, 16 eller 20 mm gods i länkarna.

Schackel

Kättingen monteras på ankare och brygga med varmgalvaniserade schackel. Antingen raka handelsschackel eller lite mer rymliga lyrschackel. Dimensionen på schacklets bult skall vara en storlek större än kättingens. Så till t.ex. 16 mm kätting blir det 19 mm schackel (3/4″).

Bryggfjäder

En kättingfjäder dämpar ryck i bryggans förtöjning orsakade av vågor. Det är främst viktigt för de kortare kättingarna mot land där de skonar fästena i bryggan. Ju tyngre brygga, desto viktigare är det med fjädrar. För hela betongpontoner är det nödvändigt. Kätting fjädrarna är målade och finns i tre storlekar; 1,5 ton räcker bra till trä-betong bryggor, 2,5 ton till helbetongpontoner och 5 ton till vågbrytare och mer utsatta lägen.

Bergdubb

Bergdubb, smidda och inte svetsade (som har sämre styrka) används ofta för utformning av landfäste när det finns berg att borra i. Bergdubben föankrar stockar och reglar. 3 hål för 10 mm franskskruv. Varmgalvaniserade. Finns i 18 och 25 mm diameter för 22 respektive 28 mm. När hålet är borrat monterad dubben med den kil.

25 mm       52 cm lång       pris xxx:-

yy mm       yy cm lång       pris xxx:-

Gängstång, öglemutter

Ordentligt varmgalvniserad gängstång för infästning av öglemuttrar i landfästet, i en träkonstruktion eller ingjutet i betong. Grova öglemuttrar M20 eller M24 är lämpliga för bryggkättingen eller landgångfästet.

Järnrör, rörhuv

Varmgalvaniserade järnrör för att påla fast en flytbrygga där det är mjukbotten.. Rören finns i 3 eller 6 m längder och för lättare bryggor passar så kallade 2″ rör. Välj rör med kraftigt gods. När rören är på plats kan de förses med en plasthuv som skyddar mot den skarpa rörkanten.

Kasettöglor

Svenska Flytblock kasett i varmgalvaniserat stål med polyetenbricka för att hålla i 2-tum rör. 3 monteringshål för M10. Hålen passar även SF hörn- och kopplingsjärn. Håller i bryggan vid olika vattennivå och vågor. Undviker gnisslande ljud. Lätt att byta vid nötning, reservbrickor finns.

Sand- och lerborr

Hjälper till vid placering av rör i sjöbotten. Borret är gjutet i aluminium och avsett för 2″-rör men passar även andra rör inom 50-70 mm diameter. Monteras fast i röret med låsbult.

Rörtving

Vridbeslag att montera på ett 2″-rör när röret med borrspets skall dras fast i sjöbotten.

Ankringsögla för kätting

Vertikalt ställd ögla för förankring mot kätting och rep. Något stukad ring för kraftigare svets mot stålplattan. Innerdiameter 70 mm. Kan fästas på bryggramens utsida eller insida vid korsvis förankring. Svenska Flytblock. Bulthålen passar mot andra beslag.

Ankringsögla för rör

Horisontellt lagd ögla med 70 mm innerdiameter för förankring av 2″-rör. 16 mm material i öglan. Bulthålen på stålplattan passar mot andra beslag. Varmförzinkat. Svenska Flytblock.

Ankring med öglemutter

Monteras på insidan av flytbryggans ram för kryssvis koppling av kättingar mot land och ut i sjön. Lämlig dimension är en storlek större än kättingens för att ge schacklet bra rörlighet, t.ex. när man har kättingfjädrar. Varmförzinkade M16, M20 eller M24. Monteras med bult och stor bricka.